Granås Maskin AS utfører flere oppdrag som kan utføres med gravemaskin

Før man skal sette opp et nytt bygg på eiendommen, er det viktig å utføre et godt grunnarbeid. Et godt grunnarbeid er viktig for et godt resultat. Vi utfører det meste innen grunnarbeid og graving:

  • Graving
  • Planering
  • Dreneringsarbeid
  • Vann og avløp
  • Grøfting

Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør. Uansett type bygg som skal settes opp, må det stå like godt!
God drenering rundt huset hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Vi tar jobben for deg!
Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi skaffer også jord, stein og singel ved behov.
Vi utfører alt innen opparbeiding av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.
Ta kontakt for priser.