Hos Granås Maskin AS er dreneringsarbeider blitt en naturlig del av hverdagen. Å lede regnvann, overvann og annen uønsket væske dit den skal er en viktig del av alle prosjekter. Hensikten er selvfølgelig å bevare kjellere og bygget generelt fuktfritt.

Opplever du fukt i kjelleren, er det viktig å finne årsaken til dette. Hos Granås Maskin AS har vi mye kompetanse på dette området.

Vi utfører en grundig befaring av kjeller og konstruksjon i forkant, før vi kommer med en anbefaling til løsning. Drenering er en kostbar investering som skal vare og ta vare på bygget i mange år. Derfor er det viktig å velge en profesjonell leverandør som kan levere riktig løsning for fuktsikring.

Granås Maskin AS er en slik leverandør.