Vi disponerer eget grustak, og vi driver med salg av grus, pukk, stein og matjord.

Vi flytter alt av masser. Fra enkle lass til privatkunder, til store prosjekter. Trenger du massetransport? Vi løser ditt transportbehov – raskt og ryddig.

For oss er gode logistiske løsninger, effektiv tidsbruk, punktlighet og sikker kommunikasjon avgjørende.

Maskinentreprenør Granås Maskin AS transporterer fyllmasser som grus,pukk.stein og matjord og andre fyllmasser. Fyllmasser kan for eksempel brukes for å bygge opp en tomt, eller for å fylle ut ujevnt terreng der det skal lages grusvei/asfaltert vei.

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk.

Ta kontakt for priser.