Granås Maskin AS utfører graving av kabelgrøfting av fiber og strøm i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk.