Uponor Clean 1 minirenseanlegg er et separat, høygradig avløpsrenseanlegg dimensjonert for å rense avløpsvann fra boliger og fritidshus uten tilgang til offentlig avløpsnett. Minirenseanlegget er en god løsning for å rense avløp direkte på stedet. Uponor Clean 1 er et biologisk/kjemisk renseanlegg som kan ta imot alt av husholdningsavløpsvann fra en eiendom (5PE).

Funksjonen til minirenseanlegget bygger på satsvis renseteknikk, aktiv slamprosess og kjemisk utfelling av fosfor. Avløpsvannet renses i satser av samme størrelse, og dermed rengjøres alle avløpssatser like effektivt. Den biologiske renseprosessen utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. Ved hjelp av flokkuleringsmidler renses fosforet som finnes i avløpsvannet. Når renseprosessen er avsluttet, pumpes det rensede vannet til det tenkte utløpsstedet. Uponor Clean 1 fungerer både ved kontinuerlig drift og i fritidshus takket være ferieautomatikken.